Toán lớp 2

Bài tập Tết môn Toán lớp 2 – Bài tập Tết Nguyên Đán

Bài tập tết lớp 2 môn Toán được biên soạn nhằm giúp các em học sinh rèn luyện các kiến thức, tránh quên bài sau kì nghỉ Tết dài. Mời các em học sinh tham khảo.

Tài liệu gồm các dạng bài tập cơ bản nhằm giúp cho các em học sinh không quên kiến thức trong thời gian nghỉ Tết.

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Bài tập Tết môn Toán lớp 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

12 + 4 26 – 5 17 + 10 39 – 12
13 + 16 42 – 23 35 – 29 54 + 28

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm = ….cm 10cm = ….dm 40cm = …..dm
5dm = ….cm 4dm = ….cm 60cm = ….dm

Bài 3: Thực hiện phép tính:

14kg + 15kg 24dm – 9dm 14kg + 58kg
42cm – 15cm 29dm + 38dm 92cm – 16cm

Bài 4: Tính:

3 x 5 5 x 8 2 x 7 4 x 6
3 x 2 4 x 9 5 x 1 3 x 7

Bài 5*: Tìm X, biết:

X + 12 = 83 X – 18 = 38 X + 19 = 45
X – 81 = 1 X + 28 = 99 X – 38 = 13
X + 19 = 1 + 29 X – 13 = 38 – 15 X + 39 = 99 – 32

Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10; ….; 12;…..; ……; …….; 16.

b) 23; 25; ….; …..; ……;…..; 35.

Bài 7: Một cửa hàng buổi sáng bán được 24kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem Thêm:   Bài 4 trang 19 Toán lớp 2 tập 2 SGK Cánh Diều

Bài 8: Lan có 48 quyển vở. Hùng có ít hơn Lan 19 quyển vở. Hỏi Hùng có bao nhiêu quyển vở?

Bài 9: Một bến xe có 53 ô tô, sau khi một số ô tô rời đi, trong bến còn lại 8 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Bài 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ có ….hình tam giác.

Bài tập Tết môn Toán lớp 2 năm 2021

Đáp án Bài tập Tết môn Toán lớp 2

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

12 + 4 = 16

26 – 5 = 21

17 + 10 = 27

39 – 12 = 27

13 + 16 = 29

42 – 23 = 19

35 – 29 = 6

54 + 28 = 82

Bài 2:

1dm = 10cm

10cm = 1dm

40cm = 4dm

5dm = 50cm

4dm = 40cm

60cm = 6dm

Bài 3:

14kg + 15kg = 29kg

24dm – 9dm = 15dm

14kg + 58kg = 72kg

42cm – 15cm = 27cm

29dm + 38dm = 67dm

92cm – 16cm = 76cm

Bài 4:

3 x 5 = 15

5 x 8 = 40

2 x 7 = 14

4 x 6 = 24

3 x 2 = 6

4 x 9 = 36

5 x 1 = 5

3 x 7 = 21

Bài 5: Tìm X, biết:

X + 12 = 83

X = 83 – 12

X = 71

X – 18 = 38

X = 38 + 18

X = 56

X + 19 = 45

X = 45 – 19

X = 26

X – 81 = 1

X = 1 + 81

X = 82

X + 28 = 99

X = 99 – 28

X = 71

X – 38 = 13

X = 13 + 38

X = 51

X + 19 = 1 + 29

X + 19 = 30

X = 30 – 19

X = 11

X – 13 = 38 – 15

X – 13 = 23

X = 23 + 13

X = 36

X + 39 = 99 – 32

X + 39 = 67

X = 67 – 39

X = 28

Bài 6:

a) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16.

b) 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35.

Bài 7:

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

Xem Thêm:   Bài 1 trang 6 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

24 + 13 = 37 (kg)

Đáp số: 37kg gạo

Bài 8:

Hùng có số quyển vở là:

48 – 19 = 29 (quyển vở)

Đáp số: 29 quyển vở

Bài 9:

Số ô tô đã rời bến là:

53 – 8 = 45 (ô tô)

Đáp số: 45 ô tô

Bài 10: Hình vẽ có 13 hình tam giác.

Để xem đầy đủ đáp án của tài liệu, mời các em học sinh tải tài liệu về!

—————–

Ngoài bài Bài tập tết lớp 2 môn Toán trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều đề thi giữa kì 1 lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2 và đề thi học kì 2 lớp 2 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng giúp các bạn hiểu rõ về nội dung bạn tìm kiếm 1 cách chính xác nhất tại thcs giao thiên

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button