Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020

Đánh Giá

Bộ đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2020 – 2021 do đội ngũ giáo viên của thcsgiaothien.edu.vn biên soạn gồm 5 đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

HOT:

Để tải toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

2 + …. = 6

6 – …. = 4

2, 7, 9

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bài 2 (2 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 3 = ….. 1 + 8 = …. 9 + 0 = …..
8 – 4 = …. 5 – 2 = …. 7 – 6 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 …. 3 5 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 ….. 0 3 + 3 ….. 9 – 2  1 + 4 …. 5 – 0 

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 đến 10:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bài 2 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Xem Thêm:   Bài 4 trang 86 Toán lớp 1 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 0 = …. 3 + 6 = ….. 8 + 1 = ….
9 – 2 = …. 7 – 3 = ….. 5 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

6 …. 3 2 …. 4  7 ….. 7
3 – 1 …. 2  6 – 0 ….. 4 + 1  1 + 2 …. 9 – 8

Bài 5 (2 điểm): Làm theo mẫu:

Mẫu:

Số Phép tính

4, 2, 6

2 + 4 = 6

6 – 4 = 2

a) Số: 7, 3, 4.

b) Số: 1, 2, 3.

c) Số: 2, 9, 7.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Bài 2 (2 điểm): Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 4 = …. 5 + 3 = ….. 1 + 0 = …..
3 – 1 = …. 5 – 4 = ….. 6 – 3 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

2 + 5 = ☐ 3 + 6 = ☐
6 – ☐ = 2 5 – ☐ = 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

Bài 1 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

0, …., ….., 3, 4, ……, ……, 7, 8, ……, 10.

b) Sắp xếp các số 4, 2, 8, 3, 7, 0 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

4 + 1 = ☐ 2 + ☐ = 4
6 – ☐ = 3 9 – 7 = ☐

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 7 = ….. 2 + 6 = …. 3 + 4 = …..
5 – 2 = ….. 7 – 0 = ….. 8 – 5 = …..

Bài 4 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 5 (2 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình hộp chữ nhật, hình lập phương?

Xem Thêm:   Bài 1 trang 94 Toán lớp 1 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Tham khảo thêm:

——————

Ngoài Đề thi toán lớp 1 kì 1 năm học 2020 – 2021 của bộ sách Chân trời sáng tạo trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, mà Thcsgiaothien.edu.vn đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng giúp các bạn hiểu rõ về nội dung bạn tìm kiếm 1 cách chính xác nhất tại thcs giao thiên

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button